o sztuce, która prowadzi dialog z architekturą

O projekcie

czyli galeria między blokami

Czy sztuka jest czymś niedostępnym, ekskluzywnym, zamkniętym w murach muzeów i galerii? Czasami wystarczy dokładnie się rozejrzeć, bo wyjątkowe dzieła kryją się również w przestrzeniach publicznych. Nie tylko na głównych ulicach i reprezentacyjnych placach czy skwerach, ale także tuż za rogiem, między blokami. Na osiedlach Warszawy, Poznania, Lublina, Zamościa znajdziemy obiekty tworzone przez czołowych polskich artystów XX w.
Jedne wyeksponowane, wkomponowane w krajobraz, prowadzą dialog z architekturą i otoczeniem, w którym funkcjonują. Inne stoją gdzieś z boku, zapomniane, często zniszczone, czekają na ponowne odkrycie i docenienie.
Jak sztuka trafiła na tereny osiedli? Większość obiektów to efekty realizowanych na przełomie lat 60- tych i 70-tych spotkań, plenerów oraz sympozjów artystycznych. Wydarzenia były prawdziwym fenomenem i zapoczątkowały, dalszą ekspansję sztuki w przestrzeni publicznej.
Aby dokładniej przyjrzeć się tym zagadnieniom powstał projekt MIĘDZY BLOKAMI, który dokumentuje dokonania artystów oraz przybliża zagadnienia związane ze sztuką i architekturą. Ale przede wszystkim ma skłonić do podejmowania własnych poszukiwań i odkrywania galerii ukrytych w zakamarkach miast, gdzieś między blokami.

 

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci

Sztuka w przestrzeni publicznej

czyli jak rzeźba opuściła mury galerii

Sztuka od stuleci istnieje w przestrzeniach publicznych, chociaż przez długi czas pełniła tam głownie funkcje dekoracyjne, była uzupełnieniem architektury, rzadko samodzielnym elementem. Płaskorzeźby, sztukaterie czy ornamenty pojawiały się na elewacjach budynków, na głowicach kolumn, w oprawach portali i okien. Zdobiły fasady romańskich budowli, gotyckie katedry, renesansowe pałace, barokowe kościoły.
Dopiero w XX wieku te relacje ulegają zmianie. Miedzy architekturą, a sztuką (zwłaszcza rzeźbą) dochodzi do prawdziwego dialogu …

Sympozja Rzeźbiarskie

czyli nowe przestrzenie dla sztuki

W 1958 roku austriacki rzeźbiarz Karl Prantl pracował nad pomnikiem „Grenzstein” w St. Margarethen, w dawnych rzymski kamieniołomach położonym niedaleko jeziora Nezyderskiego. W tym czasie w jego głowie narodziła się pomysł, by w to miejsce zapraszać artystów, którzy przez kilka kolejnych tygodni mogliby wspólnie tworzyć. Chodziło o zapewnienie swobody działania, przejście z ciasnego studia w otwarty krajobraz. Wykreowanie miejsca do pracy, spotkań, wymiany myśli i doświadczeń...

Miasta, osiedla, bloki

czyli jak zmieniało się otoczenie, w którym żyjemy

Może się wydawać, że idea tworzenia osiedli mieszkaniowych jest pomysłem dość nowym, powstały najwyżej kilka dekad temu. Jej początki sięgają dużo dalej i są silnie związane z rewolucją przemysłową, która rozpoczęła się już w XVIII w. W krajach Europy Zachodniej postępowała industrializacja, a także wiążące się z nią zmiany gospodarcze, społeczne i kulturalne...

Lubelskie Spotkania Plastyczne 1976 - 79

czyli o dialogu sztuki z architekturą

Od lat 60-tych w Polsce, podobnie jak w innych europejskich krajach, organizowano wiele wydarzenia poświęcone sztuce w przestrzeniach miejskich. Jednym z ciekawszych i ważniejszych, choć wciąż jeszcze mało znanym, były Lubelskie Spotkania Plastyczne. Działania uznano za bezprecedensowe w skali kraju, wyróżniał je dobór artystów, rozmaitość użytych technik oraz skala przedsięwzięcia...

os. Mickiewicza

os. Słowackiego

os. Konopnickiej

MAPY

czyli inspiracje do własnych poszukiwań

Galeria między blokami, tutaj nie potrzeba biletu, zaproszenia, można ruszyć o każdej porze. Wystarczy wydrukować mapę i podążać wyznaczonym szlakiem, albo całkiem spontanicznie, bez żadnych wskazówek rozpocząć eksplorację miejskich przestrzeni w poszukiwaniu sztuki ukrytej między budynkami.

MATERIAŁY EDUKACYJNE

czyli rozpocznij przygodę ze sztuką

Świat sztuki uwrażliwia i rozwija, uwalnia pokłady kreatywności. Przenosi w nowe przestrzenie lub pozwala spojrzeć na to co nas otacza z innej perspektywy. Zawsze jest dobra pora, żeby do niego wkroczyć.
Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci